Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổ chức cán bộ ngành tài chính
Tổ chức cán bộ ngành tài chính
(TBTCO) - Ngày 22-23/10/2015, tại TP. Ninh Bình, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức cán bộ (TCCB) giai đoạn 2010 - 2015, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
(TBTCO) - Ngày 26 và 27/9/2013, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2013 tại TP. Hòa Bình.