Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổ chức đầu tư của Standard Chartered
(TBTCO) - Tổ chức đầu tư của Standard Chartered (Standard Chartered Private Equity - SCPE) công bố đã mua lại thành công một lượng lớn cổ phần thiểu số trong Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS), doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam.