Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổ chức trao giải Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác
"Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác"
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan dừng việc tổ chức Chương trình xét, tôn vinh và trao giải thưởng "Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác" của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.