Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổ chức Uptime Institute
trạm hòa lạc
(TBTCO) - Ngày 14/8/2020, Tổng trạm Hòa Lạc của Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) chính thức được cấp chứng chỉ danh giá Uptime Tier III về thiết kế trung tâm dữ liệu của tổ chức uy tín hàng đầu thế giới Uptime Institute (Mỹ).