Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tờ khai VNACCS/VCIS
nguyen
(TBTCO) - Sau hơn một tháng triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, Chi cục Hải quan Thái Nguyên (thuộc Hải quan Bắc Ninh) đã làm thủ tục thông quan cho hơn 12.890 tờ khai thông qua VNACCS/VCIS.