Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tốc độ tăng trưởng trung bình
(TBTCO) - “Ước tính tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2011-2015 đạt dưới 6%, thấp hơn 1 – 1,5 điểm phần trăm so với kế hoạch” - GS.TS Trần Thọ Đạt (Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội) cho biết như vậy khi đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2011-2015).