Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
TVĐ
(TBTCO) - Bỏ hay giữ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, có nên cho phép bồi thường tiền để giảm nhẹ tội kinh tế ... là những vấn đề được thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 25/8 về Bộ Luật Hình sự (BLHS) sửa đổi.