Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tội danh trục lợi bảo hiểm
hình sự hóa tội danh trục lợi bảo hiểm
(TBTCVN) - Trong Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Tư pháp đã bổ sung một nội dung mới, đó là coi trục lợi bảo hiểm như một tội danh hình sự có thể phạt tiền, thậm chí phạt tù.
trục lợi bảo hiểm
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền cho biết, tiếp thu đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ luật Hình sự sửa đổi đã bổ sung một nội dung mới vào Bộ luật, coi trục lợi bảo hiểm như một tội danh có thể phạt tiền, thậm chí phạt tù.