Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa "Tối hậu thư” cho hầm chui người dân đề nghị làm thêmcủa Bộ trưởng Thăng
Nhật Tân
(TBTCO) - Trên cơ sở đề nghị của địa phương nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân bị ảnh hưởng của dự án, Bộ GTVT đồng ý bổ sung một hầm giao thông dân sinh qua thôn Sơn Du (Hà Nội) tại vị trị km2+320 gói thầu số 2 của Dự án đường nối Nhật Tân – Nội Bài.