Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
thuy si
(TBTCO) - Cử tri tại Geneva (Thụy Sĩ) đã đồng tình với mức lương tối thiểu 25 USD/giờ (khoảng 580.000 Việt Nam đồng). Đây được coi là mức cao nhất trên thế giới.
TT1
(TBTCO) - Thủ tướng đề nghị các địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh lân cận của 3 thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ sở lưu trú, khách sạn làm nơi cách ly người nhập cảnh có thu phí bảo đảm cơ số cách ly tối thiểu, có thể tăng dần trong thời gian tới.
lương tối thiểu vùng
(TBTCO) - Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất tiếp tục duy trì đến hết năm 2021 việc áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng như hiện tại; đồng thời chưa ban hành mới về mức lương tối thiểu theo giờ.
lương
(TBTCO) - 9/13 đại biểu của Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng ý chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.
covid-19
(TBTCO) - Lao động tạm nghỉ việc, ngừng việc do dịch Covid-19 vẫn được nhận lương. Mức lương do người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
thu ngân sách
(TBTCO) - Các cục thuế đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2020 với Tổng cục Thuế trước ngày 10/1/2020, chỉ đạo điều hành thu ngân sách và tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ thuế và vượt tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh năm 2020.
bao hiem
(TBTCO) - Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2020 chỉ áp dụng tiền lương tối thiểu đối với 2 vùng. Cụ thể, địa bàn các quận, huyện thuộc vùng I là 4,42 triệu đồng/tháng và vùng II - tại huyện Cần Giờ, là 3,92 triệu đồng/tháng.
lương tối thiểu vùng
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
tien
(TBTCO) - Chính phủ của Tổng thống Maduro sẽ tăng 375% lương tối thiểu hợp pháp, từ mức 40.000 lên 150.000 Bolivar chủ quyền mỗi tháng cho người lao động tại Venezuela.