Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp
DaituongVoNguyenGiap
(TBTCO) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.