Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tồn kho nhà máy đường
tồn kho đường cao, giá đường dự báo vẫn tăng nhẹ
(TBTCO) - Tồn kho tại các nhà máy đường vẫn cao cộng với lượng đường nhập khẩu về theo hạn ngạch thuế quan thì nguồn cung đường vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, dự báo giá đường trong nước ổn định hoặc tăng nhẹ.