Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng chi ngân sách
cua khau mong cai
(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ninh, thu NSNN 4 tháng đầu năm của tỉnh ước đạt trên 11.000 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2013.