Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV)
kiểm tra
(TBTCO) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) yêu cầu các cảng hàng không trực thuộc quán triệt tinh thần không để dịch Covid-19 làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không.
vắng khách
(TBTCO) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, các sân bay đã giảm khoảng 20% lượng khách so với cùng kỳ năm 2019 do dịch Covid-19.
Nội Bài
(TBTCO) - Theo quy định về khung giá, mức giá một số dịch vụ hàng không mà Cục Hàng không Việt Nam mới vừa trình Bộ Giao thông thông vận tải (GTVT), giá dịch vụ cất hạ cánh đối với lĩnh vực hàng không cũng sẽ được tính theo khung giờ, cao điểm và thấp điểm.