Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng công ty chè việt nam
vinatea
(TBTCO) - Ngày 16.9, Tổng công ty Chè Việt Nam (VINATEA) đã bán đấu giá thành công 11.795.000 cổ phần, giá bình quân là 10.101 đồng/cổ phần, thu về hơn 119 tỷ đồng.