Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng công ty Cơ điện xây dựng-CTCP.
scic
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện xây dựng-CTCP.