Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng Công ty Cổ phần Viễn thông Hà NộiHanoi Telecom
ch
(TBTCO) - Data center ở Việt Nam giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD ngoại tệ mỗi năm trả tiền băng thông quốc tế. Ngoài ra có các lợi ích khác như thời gian trễ (lag time) giảm, dễ áp dụng tiêu chuẩn bảo mật của Việt Nam, bảo trì và chăm sóc khách hàng tiện lợi.