Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng công ty công nghiệp xi măng
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, so với tháng 4 vừa qua, ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng tháng 5/2017 đạt khoảng 6,4 triệu tấn, tăng 0,2 triệu tấn; tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành ước đạt khoảng 5,9 triệu tấn, tăng 0,1 triệu tấn.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, ước cả năm 2016 cả nước tiêu thụ đạt 59,9 triệu tấn xi măng, tăng khoảng 3,5 triệu tấn (+6,1%) so với cùng kỳ năm trước. Giá bán cơ bản ổn định trong cả năm.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng tháng 3/2016; đạt khoảng 4,5 triệu tấn (Vicem 1,6 triệu tấn), tăng khoảng 3,6 triệu tấn so với tháng 02/2016.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, nhu cầu xi măng giảm do đang mùa mưa bão, sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (TCTCNXM), ước lượng sản xuất, tiêu thụ của toàn ngành xi măng nửa đầu tháng 8/2015 giảm so với tháng 7/2015.
xi măng
(TBTCO) - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam cho biết, theo quy luật hàng năm nhu cầu xi măng giảm do chuẩn bị vào mùa mưa bão, tuy nhiên các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng vẫn duy trì ổn định giá bán để nhằm giữ ổn định thị phần.