Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng công ty Điện lực TP. HCM
dien
(TBTCO) - Vào mùa mưa bão năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (HCM) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cấp điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện cho người dân trên địa bàn.