Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
đường sắt
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), số lượng đầu máy dừng vận dụng khai thác tính từ ngày 1/1/2021 đến 2026 sẽ là 121 đầu máy, cùng với 794 toa xe dừng vận dụng từ ngày 1/1/2020. VNR báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép kéo dài thời gian sử dụng một số thêm 3 năm.
đường sắt
(TBTCO) - Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và triển khai thi công các công trình thuộc gói 7.000 tỷ đồng theo kế hoạch, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) dự báo kết quả sản xuất vận tải đường sắt năm 2020 sụt giảm nghiêm trọng.
đường sắt
(TBTCO) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sẽ chính thức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và một số tuyến kể từ ngày 23/4.
đường sắt
(TBTCO) - Từ 1/4/2020, đường sắt phải dừng toàn bộ tàu địa phương, chỉ còn duy trì 1 đôi tàu khách Thống Nhất chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn. Trước bối cảnh trên, chạy tàu hàng là cứu cánh gần như duy nhất của ngành đường sắt trước dịch Covid-19, đáng mừng, lĩnh vực này lại đang có dấu hiệu khởi sắc.
tau
(TBTCO) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, hiện trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một đôi tàu khách duy nhất SE3/SE4 còn hoạt động.
đường sắt
(TBTCO) - Để phòng chống dịch Covid-19, ngành Đường sắt tiếp tục dừng tàu từ hôm nay, toàn mạng lưới chỉ còn 1 đôi tàu Thống nhất SE3/SE4 chạy suốt tuyến Bắc - Nam.
đường sắt
(TBTCO) - Theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), chỉ trong vòng chưa đến 20 ngày, vận tải đường sắt giảm hơn 60 tỷ đồng doanh thu do dịch Covid-19. Do vậy, lãnh đạo VNR đã vạch ra các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất đến kết quả sản xuất kinh doanh.
đường sắt
(TBTCO) - Năm 2019, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đạt sản lượng hơn 8.400 tỷ đồng, doanh thu gần 8.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 9,12 triệu đồng/tháng.
ga hà nội
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Đề án Cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt nhằm tăng thị phần vận tải hành khách đường sắt. Trong đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất 50 tỷ đồng đầu tư kết nối vận tải hành khách đa phương thức.