Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng công ty lớn
đường sắt
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã hoàn tất chuyển giao 5 tổng công ty lớn trực thuộc ngành về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (Ủy ban) ngay sau khi có Nghị định số 131 ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.
tập đoàn
(TBTCO) - Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên bên lề Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, ngày 22/1.