Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng công ty lương thực miefn bắc
5 đơn vị trực thuộc Vinafood1 được phép xuất khẩu gạo qua biên giới
(TBTCO) - Bộ Công thương cho biết, đây là các công ty trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) được sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới trong năm 2014.