Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
tong cong ty thuy san
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.
cty cp thuy san
(TBTCO) - Bộ Tài chính có ý kiến như vậy với Tổng công ty Thủy sản Việt Nam về việc nộp NSNN, đối với lợi nhuận từ nguồn cổ phiếu nhận được không phải thanh toán, trong quá trình cổ phần hóa.
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Theo phương án này, sau năm 2015, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ thực hiện thoái vốn, Nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ.