Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng Công ty VEC
cao toc
(TBTCO) - Các đối tượng đã xác nhận nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng.