Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng cục Hải qua
(TBTCO) - Chiều 24/10, Tổng cục Hải quan đã công bố chính thức áp dụng chữ ký số (CKS), kể từ 1/11/2013 trong thực hiện hải quan điện tử (HQĐT) đến cộng đồng doanh nghiệp (DN). Áp dụng CKS sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho cơ quan quản lý và cộng đồng DN.