Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng cục Lâm nghiệp
lâm nghiệp
(TBTCO) - Năm 2020, các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu lâm sản của Việt Nam đã vượt khó thành công, tạo dư địa cho ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 14 tỷ USD trong năm 2021.
Cites
(TBTCO) - Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp) đã kết nối 2 thủ tục hành chính đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và tiếp nhận 113 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ.
rừng
(TBTCO) - Trong 10 năm qua, tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt 16.758 tỷ đồng, chiếm 18,2% so với tổng đầu tư vào ngành lâm nghiệp. Diện tích rừng được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng tăng từ gần 1,4 triệu ha năm 2011 đến năm 2020 là trên 6,8 triệu ha.
ký kết
(TBTCO) - Chi trả dịch vụ giảm phát thải của rừng Việt Nam được hiện thực hóa trên thị trường quốc tế. Chương trình này được thực hiện nhằm hỗ trợ cho bảo vệ và phát triển rừng, giải quyết các nguyên nhân mất rừng ở vùng Bắc Trung Bộ.
gỗ
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, xuất khẩu gỗ, lâm sản lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 8,97 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Với đà này, việc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu gỗ, các sản phẩm từ gỗ đạt 12,5 tỷ USD là khả thi.
lâm nghiệp
(TBTCO) - Xuất khẩu gỗ và lâm sản 8 tháng năm 2020 đạt 7,83 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong bối cảnh dịch Covid-19, ngành gỗ và lâm sản phấn đấu xuất khẩu cả năm sẽ đạt trên 12 tỷ USD.
lâm nghiệp
(TBTCO) - Ngân sách nhà nước đã đầu tư cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp. Qua đó, việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đóng góp quan trọng trong việc phục vụ phát triển ngành lâm nghiệp cũng như góp phần triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Rừng
(TBTCO) - 4 tháng đầu năm 2020, cả nước đã phát hiện 3.252 vụ vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp, giảm 360 vụ, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý 2.385 vụ; thu nộp ngân sách 25,3 tỷ đồng.
Gỗ
(TBTCO) - Thời gian tới, ngành lâm nghiệp tiếp tục thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT để đến đầu năm 2021 có lô hàng đầu tiên được cấp giấy phép FLEGT khi xuất khẩu gỗ vào Liên minh châu Âu (EU).