Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng cục Lâm nghiệp
Trồng cây
(TBTCO) - Phát triển lâm nghiệp theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và tái cơ cấu ngành chính là giải pháp căn bản để chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam.
DVMTR
(TBTCO) - Tính đến ngày 20/5/2019, cả nước đã thu được 1.136,1 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng, đạt 36% kế hoạch thu năm 2019 và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2018.
XK gỗ
(TBTCO) - Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT) cho biết, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 5/2019 ước đạt 959 triệu USD; đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản 5 tháng ước đạt khoảng 4,258 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2018.
Lâm nghiệp
(TBTCO) - Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (PEFC) được thành lập sẽ là đầu mối hợp tác với các tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế, các cơ quan, tổ chức liên quan để vận hành hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia; chủ trì và triển khai các hoạt động chứng chỉ rừng tại Việt Nam.
Lâm sản
(TBTCO) - Theo Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 4/2019 ước đạt 875 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3,278 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất siêu là 2,488 tỷ USD.
Lam nghiep
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT đang khởi động dự án Kế hoạch về công bố thông tin để thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và EU, với việc cung cấp thông tin về hiệp định đầy đủ, bài bản và chính xác tới mọi đối tượng.
Cát Tiên
(TBTCO) - Vườn quốc gia Cát Tiên đã phối hợp với chi nhánh Viettel tỉnh Lâm Đồng chi trả tiền DVMTR quý IV/2018 cho 268 hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng với trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng thông qua ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử ViettelPay.
Gỗ
(TBTCO) - Trong tháng 1/2019, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 903 triệu USD, đạt 8,6% kế hoạch năm 2019, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị xuất siêu lâm sản tháng 1 ước đạt 661 triệu USD.
Lâm nghiệp
(TBTCO) - Năm 2018, giá trị xuất khẩu (XK) lâm sản đạt hơn 9,3 tỷ USD, tăng 15,9% so với năm 2017. Năm 2019, Bộ NN&PTNT xác định đây là một ngành kinh tế quan trọng và phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ 5,5 - 6%; giá trị XK đồ gỗ và lâm sản đạt trên 10,5 tỷ USD.