Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng cục Thống kê
CHáy nổ
(TBTCO) - 10 tháng năm 2018, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai trên cả nước ước tính hơn 8,8 nghìn tỷ đồng và khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng do cháy nổ.
Bán lẻ hàng hóa
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 10 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.612,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.
FDI
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 10 tháng năm 2018 đạt 27,9 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Dầu thô
(TBTCO) - 10 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 200,2 tỷ USD, tăng 14,2% (so với cùng kỳ năm 2017). Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 11,8%. Tính chung 10 tháng, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 6,4 tỷ USD.
Doanh nghiệp mới
(TBTCO) - Trong tháng 10/2018, cả nước có 13 nghìn doanh nghiệp (DN) thành lập mới. Tính chung 10 tháng, cả nước có 109.611 DN đăng ký thành lập mới...
CPI
(TBTCO) - Theo số liệu do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10/2018 đã tăng 0,33% so với tháng trước.
Doanh thu
(TBTCO) - Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2018 ước tính đạt 3,235 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
May mặc
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng năm 2018 ước tính đạt 178,91 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước tính đạt 173,52 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2018, Việt Nam xuất siêu 5,39 tỷ USD.
GDP
(TBTCO) - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, 9 tháng năm 2018, GDP cả nước ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây.