Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng cục Thống kê
Điều tra kinh tế
(TBTCO) - Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 đã phản ánh toàn diện sự phát triển của các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp giai đoạn 2012 – 2017 và cho thấy, khu vực kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp (DN) đạt kết quả cao trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn vào nền kinh tế.
du lịch
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 10.403.900 lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.
Bão lũ
(TBTCO) - Số liệu từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai và cháy nổ trong 8 tháng năm 2018 ước tính hơn 8 nghìn tỷ đồng.
DN
(TBTCO) - Trong tháng 8, cả nước có 11.655 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với số vốn đăng ký là 107,6 nghìn tỷ đồng. 8 tháng, cả nước có 87.448 DN đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 878,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% về số DN và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu
(TBTCO) - Tính chung 8 tháng, cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu với 2,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,5 tỷ USD.
Dịch vụ ăn uống
(TBTCO) - Theo số liệu do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2018 tăng 0,45% so với tháng trước, trong đó có 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước.
sức mua tiêu dùng
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 2,49 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,98%).
Hà Tĩnh
(TBTCO) - Sản xuất công nghiệp trong tháng 7 đạt mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước; trong đó dẫn đầu là Hà Tĩnh với mức tăng 149,3%.
Tiêu dùng
(TBTCO) - Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hoạt động thương mại dịch vụ 7 tháng và 7 tháng năm 2018 tiếp tục xu hướng tăng khá, sức mua tiêu dùng tăng cao.