Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng cục Thống kê
(TBTCO) - Tính đến tháng 12/2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập...
(TBTCO) - Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý IV/2020 ước tính 55,1 triệu người, tăng 563,8 nghìn người so với quý trước và giảm 860,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, bình quân năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so với năm 2019. Tính chung quý IV/2020, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,22% so với quý trước và tăng 1,38% so với quý IV/2019.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.
(TBTCO) - Năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng được kiểm soát tốt trong nước nên hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng vẫn đạt mức tăng cao trong những tháng cuối năm.
(TBTCO) - Trong năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm 2,3% so với năm trước nhưng có số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%.
(TBTCO) - Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU được thực thi nên sản xuất công nghiệp trong quý IV/2020 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2020, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 3,36% so với 2019.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước năm 2020 ước tính tăng 2,91% so với năm trước, mức tăng trưởng này của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới.
info t7
(TBTCVN) - Sau 5 năm triển khai Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Đề án 715), số liệu GDP và GRDP giữa trung ương và địa phương đã tương thích cả về quy mô và tốc độ.