Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng cục Thuế
giao dịch liên kết
(TBTCO) - Tổng cục Thuế đang rà soát, đánh giá kỹ các khoản chi phí lãi vay của các doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 20 để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của chính sách.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Cục Thuế Hà Nội sáng 16/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, mỗi ngày cục thuế phải thu ít nhất 1.000 tỷ đồng mới hoàn thành dự toán năm 2019.
thứ trưởng trần xuân hà
(TBTCO) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã yêu cầu Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy cấp chi cục.
tổng cục thuế
(TBTCO) - Sáng 15/7, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đến dự và chủ trì hội nghị. Một trong những mục tiêu quan trọng 6 tháng cuối năm là Tổng cục Thuế sẽ tập trung xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi.
Ảnh minh hoạ
(TBTCVN) - Để phấn đấu hoàn thành vượt 5% dự toán pháp lệnh, toàn hệ thống thuế sẽ phải tiếp tục thu đạt xấp xỉ 630.000 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng phải thu khoảng 105.000 tỷ đồng, tăng gần 5.200 tỷ đồng bình quân tháng so với 6 tháng đầu năm.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, toàn hệ thống thuế đã thực hiện hơn 35.300 cuộc thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, trong đó đã thanh tra, kiểm tra đối với 150 doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
chi cục thuế ứng hòa
(TBTCO) - Luật Quản lý thuế sửa đổi (Luật Quản lý thuế số 38) vừa được Quốc hội thông qua đã quy định cụ thể 4 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Để người nộp thuế biết những quy định mới này, Tổng cục Thuế đã cung cấp một số thông tin cụ thể.
thuế vãng lai
(TBTCO) - Công ty TNHH CMT (TP.Hồ Chí Minh) ký hợp đồng “bảo trì, vệ sinh máy móc” cho 1 công ty tại tỉnh Đồng Nai nhưng không lập chi nhánh tại đây. Công ty hỏi, hoạt động này có thuộc đối tượng kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai ngoại tỉnh không?
tổng cục thuế
(TBTCO) - Sáng 9/7, Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc với cơ quan thuế Lào. Tại buổi làm việc, đại diện Tổng cục Thuế đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý thuế, cũng như vai trò của công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của ngành Thuế trong công tác quản lý thuế.