Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
trần văn vinh
(TBTCO) - Với thông điệp “Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng 4.0”, ngày Tiêu chuẩn thế giới năm nay nhấn mạnh về tốc độ thay đổi nhanh chóng mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại những cơ hội, nhưng cũng chứa đựng những thách thức riêng.
hoi thao
(TBTCO) - Ngày 2/11, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả ứng dụng mã số mã vạch (MSMV) đối với các sản phẩm, hàng hóa trong siêu thị Việt Nam”.
KTCN
(TBTCO) - Ngày 27/9, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn về thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thông qua cơ chế một cửa quốc gia (NSW) cho doanh nghiệp (DN).