Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng doanh thu du lịch 2014
Du khách quốc tế tới Hạ Long
(TBTCO) - Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổng doanh thu du lịch cả năm 2014 ước đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 10% (so với cùng kỳ năm trước); với tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 7,5 triệu lượt, đạt 97% kế hoạch năm.