Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng doanh thu phí
4 tháng dau nam bao hiem
(TBTCO) - Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 4 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với tổng doanh thu phí BH toàn thị trường ước đạt 37.141 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ.
BIC
(TBTCO) - Năm 2018, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm công ty mẹ đạt 2.040 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 190 tỷ đồng.
doanh thu bao hiem 10 tháng 2017
(TBTCVN) - 10 tháng năm 2017, thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, với tổng doanh thu phí BH ước đạt 84.186 tỷ đồng, tăng 20,4% (so với cùng kỳ).
bảo hiểm bảo việt
(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm 2017 ngành Bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng doanh thu phí bảo hiểm (BH) toàn thị trường ước đạt 56.151 tỷ đồng, tăng 21,15% so với cùng kỳ năm.
ông thành
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2017, với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.837 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh đã đạt lợi nhuận trước thuế trên 111 tỷ đồng.
dai-ichi
(TBTCO) - Dai-ichi Life Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2015 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 1.390 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Tổng quyền lợi chi trả cho khách hàng lên đến hơn 231 tỷ đồng.
dai- ichi
(TBTCO) - Tổng doanh thu phí bảo hiểm của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) trong 9 tháng đạt trên 1.690 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; lợi nhuận vượt kế hoạch cả 3 quý, ước tính sơ bộ đạt 160 tỷ đồng.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng ước đạt 24.129 tỷ đồng
(TBTCO) - Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 13.077 tỷ đồng (tăng 7,3%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 11.052 tỷ đồng (tăng 19,5% ), theo số liệu Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính vừa công bố.
(TBTCO) - Dự kiến năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng trưởng khoảng 10 - 11% so với năm 2013, theo báo cáo của Cục quản lý, giám sát bảo hiểm vừa công bố.