Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng Giám đốc Công ty TNHH BHNT Prudential
vòng tay nhân ái
(TBTCO) - Ngày 3/12/2014 tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp với Quỹ Prudence, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” giai đoạn 2014 – 2019.