Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng Giám đốc khu vực châu Á
TGD generali châu á
(TBTCO) - Tập đoàn Generali (Generali) vừa chính thức thông báo việc bổ nhiệm ông Jack Howell vào vị trí Tổng Giám đốc khu vực châu Á. Ông Jack Howell sẽ làm việc tại Hồng Kông và báo cáo trực tiếp cho ông Mario Greco, Tổng Giám đốc Tập đoàn.