Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng kết công tác năm 2018
văn phòng bộ tài chính tổng kết công tác năm 2018
(TBTCO) - Chiều 21/1/2019, Văn phòng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019 và ký kết Giao ước thi đua năm 2019.
Kinh phí chi sự nghiệp bảo đảm triệt để tiết kiệm, chặt chẽ
(TBTCO) - Ngày 3/1, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp đã tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu dự và chỉ đạo hội nghị.
bộ trưởng
(TBTCO) - Chiều 9/1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính- ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính- NSNN năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị.
tổng kết
(TBTCO) - Trong tuần qua, UBCKNN, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Vụ Chính sách Thuế, Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, TBTCVN, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính đã tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.
KBNN Cần THơ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ đã làm rất tốt công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Số thu ngân sách qua các ngân hàng đạt tỷ trọng lớn, với 95,69% về số lượng và 91,52% về giá trị so tổng thu.
KBNN
(TBTCO) - Ngày 17/12/2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã biểu dương những thành tích toàn hệ thống KBNN đã đạt được trong năm qua.