Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng kết năm 2018
DTNN, thứ trưởng Hiếu
(TBTCO) - Ngành DTNN cần đánh giá lại và quy hoạch Chiến lược DTQG để từ đó xây dựng mặt hàng, số lượng dự trữ, phân bố tại từng khu vực cho sát với điều kiện thực tế.
vietinbank
(TBTCO) - Năm 2018, dư nợ bình quân của VietinBank tăng 17,6% với cơ cấu dư nợ chuyển dịch rất tích cực theo đồng tiền và kỳ hạn. Quy mô tổng tài sản toàn ngân hàng tăng 6,2%; dư nợ cho vay tăng 9,3%; tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10,6%.
Không để giải ngân vốn đầu tư công chậm do nguyên nhân từ phía ngành Tài chính
(TBTCO) - Chiều ngày 4/1/2019, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.
Trần Văn Hiếu
(TBTCO) - Năm 2018, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) đã bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng theo chỉ đạo, đảm bảo quản lý chặt đúng dự toán được duyệt, triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy nhà nước, sự nghiệp công.