Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng KTNN
CTQH
(TBTCO) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Kiểm toán nhà nước cần hướng tới mục tiêu các đơn vị sử dụng ngân sách được kiểm toán hàng năm, mặc dù trước mắt, giai đoạn từ năm 2021 đến 2026 thì có thể thực hiện kiểm toán 2 năm một lần.
Phòng chống tham nhũng nếu chỉ tập trung vào khu vực công thì sẽ không triệt để.
(TBTCVN) - Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi đang được quan tâm và thảo luận sôi nổi. Dự thảo có nhiều nội dung mới được sửa đổi, bổ sung liên quan đến PCTN, như việc mở rộng áp dụng PCTN với khu vực tư, giao cho kiểm toán chức năng xác minh tham nhũng…
Năm 2018, KTNN sẽ thực hiện 205 cuộc kiểm toán theo kế hoạch.
(TBTCVN) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần minh bạch, phát triển nền tài chính quốc gia, qua đó khẳng định vị thế của KTNN.
Toàn cảnh Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2017 của KTNN
(TBTCVN) - “Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống thất thoát, lãng phí bằng việc tập trung kiểm toán các lĩnh vực, đối tượng kiểm toán tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, lãng phí”.
Tổng KTNN
(TBTCVN) - Ngày 30/5/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1188/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tổng kế toán nhà nước (KTNN), đây là nhiệm vụ mới và quan trọng mà Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) có trách nhiệm thực hiện trong thời gian tới.
KTNN
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, 5 năm gần đây, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 91.168 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách 14.290 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 14.527 tỷ đồng...