Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng KTNN Hồ Đức Phớc
CTQH
(TBTCO) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Kiểm toán nhà nước cần hướng tới mục tiêu các đơn vị sử dụng ngân sách được kiểm toán hàng năm, mặc dù trước mắt, giai đoạn từ năm 2021 đến 2026 thì có thể thực hiện kiểm toán 2 năm một lần.
Phòng chống tham nhũng nếu chỉ tập trung vào khu vực công thì sẽ không triệt để.
(TBTCVN) - Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi đang được quan tâm và thảo luận sôi nổi. Dự thảo có nhiều nội dung mới được sửa đổi, bổ sung liên quan đến PCTN, như việc mở rộng áp dụng PCTN với khu vực tư, giao cho kiểm toán chức năng xác minh tham nhũng…