Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
bán lẻ hàng hóa
(TBTCO) - Theo Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2014 ước đạt 244.529 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước.