Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc
NHP
(TBTCO) - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 là 19 ngày, khai mạc vào ngày 20/5/2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 13/6/2019.