Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng thu NSNN năm 2015
thông qua nghị quyết về NSNN năm 2015
(TBTCO) - Chiều 10/11, đại đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành (88,53%), thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2015.