Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa towers watson
muc tang luong
(TBTCO) - Theo Công bố kết quả khảo sát Lương và Phúc lợi 2014 của Công ty Towers Watson Việt Nam, mức tăng lương trung bình năm 2014 giảm đáng kể so với năm 2013 và dự báo xu hướng giảm tiếp vào năm 2015.
linh vuc tai chinh
(TBTCO) - Thông tin này vừa chính thức được Công ty Towers Watson – đơn vị tư vấn độc lập toàn cầu công bố sau cuộc khảo sát gần 350 doanh nghiệp về vấn đề Lương và chế độ đãi ngộ tại châu Á – Thái Bình Dương, từ tháng 4/2013 đến nay.
(TBTCO) - Đây là đánh giá của các giám đốc tài chính ở các công ty bảo hiểm về tài sản, tai nạn hàng đầu Bắc Mỹ trong một khảo sát mới nhất của công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu Towers Watson.