Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Towers Watson Việt Nam
muc tang luong
(TBTCO) - Theo Công bố kết quả khảo sát Lương và Phúc lợi 2014 của Công ty Towers Watson Việt Nam, mức tăng lương trung bình năm 2014 giảm đáng kể so với năm 2013 và dự báo xu hướng giảm tiếp vào năm 2015.