Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TPDN 2015
trái phiếu doanh nghiệp
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2015 được dự báo sẽ duy trì diễn biến sôi động trong năm 2015. Đây sẽ tiếp tục là thị trường đón đầu đà phục hồi của kinh tế trong nước, hấp dẫn đối với cả tổ chức phát hành lẫn đơn vị đầu tư.