Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
(TBTCO) - Từ hôm nay (11/11) đến ngày 17/11/2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức "Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2013" nhằm giải đáp những vướng mắc về chính sách thuế và ghi nhận những phản ánh về thực thi công vụ của cơ quan thuế.