Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TPTPP
DN
(TBTCO) - Để chuyển hóa lợi thế từ hiệp định EVFTA và CPTPP, thâm nhập vào các thị trường “rất khó tính” nhưng đầy tiềm năng, huy động vốn và quản trị nguồn vốn sẽ là hai trong những thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam.
Hải quan đồng nai
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) liên quan đến hải quan; tập huấn cho các cán bộ tại các đơn vị nghiệp vụ, cán bộ thực thi tại cửa khẩu để đảm bảo việc thực hiện đúng, đẩy đủ các cam kết CPTPP.