Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trả cổ tức
dia oc
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã Ck SGR) được niêm yết bổ sung 5,9 triệu cổ phiếu trên HSX.
bao viet
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt (mã cổ phiếu BVH) vừa thông báo chi trả cổ tức năm tài chính 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu, bắt đầu thực hiện chi trả kể từ ngày 31/8/2018.
vp
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Pháp (mã Ck VPG) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP. HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
pv
(TBTCO) - Theo thông tin từ cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PV Machino), tháng 7/2018 PV Machino liên tiếp trả cổ tức cho cổ đông.
BVH
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt (BVH) dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%, tương đương với 700 tỷ đồng, bằng 68,3% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.
HHG
(TBTCO) - Công ty CP Hoàng Hà (mã Ck HHG) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
khoa
(TBTCO) - Công ty cổ phần Khóa Minh Khai đã cổ phần hóa đến nay đã được gần 12 năm, nhưng suốt từ đó đến nay, tất cả các cổ đông của công ty đều chưa nhận được một đồng cổ tức nào, do suốt 10 năm (2006 - 2015) công ty liên tục thông báo lỗ.
bảo việt
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 (sau soát xét), theo đó Tập đoàn Bảo Việt đạt tốc độ tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực kinh doanh với điểm nhấn khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.
hoa
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck HPG) được niêm yết bổ sung hơn 421 triệu cổ phiếu trên HSX.