Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trả cổ tức
po
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Pomina (mã Ck POM) đã thông qua phương án phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 101,5 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới).
nl
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã Ck NLG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.
dig
(TBTCO) - Ngày 15/8/2019, DIG sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 15 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới.
pv
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (mã Ck PVD) vừa thông qua việc phát hành tối đa hơn 38,28 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 10%.
kb
(TBTCO) - Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (công ty cổ phần, mã Ck KBC) vừa thông báo trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng.
bảo việt
(TBTCO) - Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt (mã cổ phiếu BVH) từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới hơn 8.000 tỷ đồng.
CMC
(TBTCO) - Tập đoàn Công nghệ CMC (mck CMG) đã quyết định chia cổ tức cho cổ đông năm tài chính 2018 với tỷ lệ chi trả là 15% bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4,088% (tổng cổ tức và cổ phiếu thưởng cổ đông nhận được là hơn 19%).
BVSC
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) năm 2019 đã thông qua kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, với mức trả cổ tức 10%, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
dgw
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thế giới di động (mã Ck MWG) vừa thông báo lịch trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018.