Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trách nhiệm
Bộ Tài chính phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng
(TBTCO) - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi và Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi.
phòng chống tham nhũng
(TBTCO) - Chiều ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi).
NĐH
(TBTCO) - Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Thanh tra nhà nước (TTNN) trong quản lý thuế.
Tố cáo
(TBTCO) - Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, bộ luôn yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
dnnn
(TBTCO) - Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC bổ sung các nội dung về trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, hội đồng thành viên, chủ tịch các DNNN...
BT
(TBTCO) - Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thuế và phân cấp thẩm quyền khoanh nợ, xoá nợ thuế là hai nội dung mới được quan tâm tại dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
IPO
(TBTCO) - Thủ tướng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành các quy định; có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn.
Chất vấn
(TBTCO) - Đến nay, Hà Nội đã thanh tra được 280 dự án đất chậm triển khai có dấu hiệu vi phạm. Trong quý II/2019 sẽ thanh tra dứt điểm và rà soát phân loại đối với các dự án này, không để tình trạng khiếu kiện và tái khiếu kiện kéo dài.