Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái phiếu chính phủ
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công thêm 4.870 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Tỷ lệ trái phiếu trúng thầu giảm đáng kể so với phiên trước, chỉ đạt gần 61%. Lãi suất trúng thầu không thay đổi nhiều, ngoại trừ kỳ hạn 7 năm giảm rất sâu với 35 điểm cơ bản, chỉ còn 1,55%/năm.
TPCP
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước vừa có báo cáo nhanh về việc huy động vốn qua việc phát hành trái phiếu chính phủ. Theo đó, qua huy động vốn tốt, KBNN đã vừa chuẩn bị được đủ nguồn để thanh toán đầy đủ các khoản nợ gốc đến hạn, vừa có nguồn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
usd
(TBTCO) - Báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý vay nợ, hạn chế cấp bảo lãnh của Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Chính phủ cho biết dư nợ được Chính phủ bảo lãnh có xu hướng giảm dần qua các năm đến năm 2020 theo lộ trình dự kiến.
Hoạt động tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Ảnh: Đức Minh
(TBTCVN) - Việc sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước sẽ tăng giá trị giao dịch trên thị trường (do tăng nguồn cung vốn), từ đó hỗ trợ hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước.
trái phiếu
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công 8.295 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Lãi suất trái phiếu chính phủ trúng thầu đã có sự phân hóa, khi giảm khá ở kỳ hạn 10 năm, tăng nhẹ ở kỳ hạn 15 năm, và không thay đổi ở 2 kỳ hạn 20, 30 năm.
TPCP
(TBTCO) - Hàng quý, chậm nhất sau 5 ngày làm việc, Kho bạc Nhà nước thông báo tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Dù tỷ lệ trúng thầu vẫn cao, nhưng không còn cao như một vài phiên huy động trái phiếu chính phủ gần đây. Việc lãi suất trái phiếu trúng thầu giảm mạnh có thể là một nguyên nhân khiến trái phiếu chính phủ giảm nhẹ sức hấp dẫn trong ngắn hạn.
Từ nay đến cuối năm, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục phát hành đa dạng các kỳ hạn trái phiếu chính phủ
(TBTCVN) - Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ đã phát hành đến hết quý III/2020 là 237.789 tỷ đồng, xấp xỉ 77% kế hoạch (309.090 tỷ đồng). Kết quả này được đánh giá là khả quan, thể hiện sự nỗ lực của Kho bạc Nhà nước trong việc chủ động đưa ra các giải pháp giúp nguồn ngân sách được đảm bảo.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Tháng 9, lượng trái phiếu chính phủ trúng thầu trên sơ cấp tăng 163% so với tháng trước, với tỷ lệ trúng thầu lên tới 98%. Sức hấp dẫn của trái phiếu chính phủ còn được thể hiện qua việc khối lượng đặt thầu gấp tới 3,5 lần gọi thầu và lãi suất trái phiếu tiếp tục giảm.