Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái phiếu chính phủ
trái phiếu tuần
(TBTCO) - Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ (TPCP) đã liên tục giảm và ở vùng đáy của nhiều năm. Tuy nhiên, lãi suất dự báo có thể còn giảm tiếp, dù mức giảm có thể không nhiều, bởi rất nhiều yếu tố đang ủng hộ việc huy động trái phiếu “giá rẻ”.
Trái phiếu
(TBTCO) - Phiên huy động tuần này, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 6.450 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Tất cả các kỳ hạn huy động đều vượt khối lượng gọi thầu ban đầu. Lãi suất huy động giảm trên tất cả các kỳ hạn trúng thầu.
trái phiếu tuần
(TBTCO) - Hiện lãi suất trái phiếu trúng thầu đã ở mức khá thấp. Tuy nhiên, với việc chỉ số CDS trái phiếu chính phủ Việt Nam tiếp tục giảm và đang ở vùng thấp nhất trong nhiều năm, lực cầu vẫn mạnh,… đây là dấu hiệu phần nào cho thấy khả năng giảm lãi suất huy động vẫn còn.
trái phiếu tuần
(TBTCO) - Việc các kỳ hạn 5 năm trong tuần qua chỉ trúng thầu với khối lượng thấp hơn so với các loại kỳ hạn khác cho thấy nhiều khả năng mức lãi suất 5,05% đang là vùng đáy của loại kỳ hạn này.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Trong tháng 5/2017, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp huy động được hơn 23,8 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu; giá trị giao dịch thứ cấp đạt hơn 182 nghìn tỷ đồng. So với tháng 4, lãi suất trái phiếu trong tháng 5 giảm trên tất cả các kỳ hạn.
trái phiếu
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước tuần qua đã huy động thành công 5.893 tỷ đồng/6.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu. Lãi suất có sự phân hóa nhẹ, tăng nhẹ ở kỳ hạn 5 năm, nhưng vẫn giảm ở 3 kỳ hạn trúng thầu còn lại.
trái phiếu tuần
(TBTCO) - Tổng giá trị giao dịch trái phiếu thứ cấp vượt mốc 50 nghìn tỷ đồng; giá trị giao dịch bình quân phiên vì thế cũng vượt 10 nghìn tỷ đồng/phiên. Đây là những con số ghi nhận mức kỷ lục mới trên thị trường thứ cấp ít nhất là trong 6 tháng trở lại đây.
giao dịch repos
(TBTCO) - Năm 2016, giá trị giao dịch repo đã vượt lên gần ngang với giao dịch outright, chiếm gần 40% trên tổng giá trị giao dịch. Đến năm 2017, xu hướng này vẫn tiếp tục được khẳng định khi 5 tháng đầu năm, giá trị giao dịch repo đã đạt trên 48%.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu tuần này, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 5.865 tỷ đồng/5.000 tỷ đồng gọi thầu ban đầu. Lãi suất tiếp tục giảm trên 4 kỳ hạn trúng thầu.