Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái phiếu chính phủ bảo lãnh
vdb
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2021.
trái phiếu
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) đã huy động thành công 1.200 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Như vậy, tính từ đầu năm 2019 đến nay, NHCSXH đã huy động được 1.822 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh qua đấu thầu tại HNX.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Ngày 21/2/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa huy động thành công 1.550 tỷ đồng/1.550 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu. Lãi suất trúng thầu tiếp tục giảm so với phiên kế trước.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động được thêm 150 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bão lãnh. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm bất ngờ tăng trở lại với mức tăng 15 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu tuần trước.
trái phiếu
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, tuần này, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 18,6%; lãi suất trúng thầu giảm nhẹ ở kỳ hạn 15 năm và giữ nguyên ở kỳ hạn 10 năm.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 10/10, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 900 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng gọi thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Lãi suất giảm rất mạnh ở kỳ hạn 5 năm, khi giảm tới 85 điểm cơ bản.
trái phiếu
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu ngày 26/9 của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 536 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng. Điểm nhấn lớn nhất trong phiên này chính là lãi suất các kỳ hạn trúng thầu đều giảm mạnh Kỳ hạn 10 năm giảm 31 điểm; kỳ hạn 15 năm giảm 39 điểm.
trai phieu chinh phu
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên huy động tuần này, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã huy động thành công 1.600 tỷ đồng/2.000 tỷ đồng gọi thầu. Trái phiếu trúng thầu là kỳ hạn 5 năm; lãi suất bất ngờ tăng 10 điểm cơ bản.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Theo tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), tuần ngày, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng/2.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Đây là phiên huy động thành công tuyệt đối khá hiếm trên tất cả các kỳ hạn mà tổ chức phát hành này gọi thầu suốt thời gian qua.