Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái phiếu đặc biệt
VAMC
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 32/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
Nợ
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, 9 tháng đầu năm, VAMC đã mua nợ của 14 tổ chức tín dụng (TCTD) với tổng dư nợ gốc nội bảng là 20.995 tỷ đồng, giá mua nợ là 20.619 tỷ đồng.
nợ xấu ngân hàng
(TBTCO) - Điểm trọng yếu của Thông tư 14 là mở ra kỳ vọng mới về tiến trình xử lý nợ xấu của VAMC thông qua việc quy định chi tiết về việc mua lại nợ xấu theo giá thị trường. Tuy nhiên, xem xét vấn đề này, nhà đầu tư chưa nên đặt nhiều kỳ vọng từ đây.
VAMC
(TBTCO) - VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ theo giá trị thị trường. Trái phiếu này có thời gian tối đa 3 năm và không phải trích lập dự phòng rủi ro. Trường hợp mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB), thời hạn của TPĐB có thể được gia hạn đến 10 năm…
no xau
(TBTCVN) - Nhiều ý kiến cho rằng, Nghị định 34/2015/NĐ-CP vừa mới được ban hành là liệu pháp mới để VAMC có thể hoàn thành sứ mệnh mua nợ xấu tốt hơn. Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác vẫn tỏ ra băn băn khoăn Liệu VAMC đã đầy đủ trợ lực cho hành trình “chinh phục” nợ xấu?
VAMC
(TBTCO) - Trong năm 2015, VAMC được phép phát hành tối đa 80.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt, thời hạn tối đa là 5 năm.
No xau
(TBTCO) - Ngày 12/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-NHNN quy định về các khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB).
hop bao NHNN
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa thực hiện tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại đã bán lại nợ xấu cho VAMC; phủ nhận về thông tin NHNN có chủ trương lập gói hỗ trợ thị trường bất động sản với quy mô 100.000 tỷ đồng... là những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại họp báo thường kỳ của NHNH tổ chức chiều nay, 28/2.
Nợ xấu
(TBTCO) - Nợ xấu ít hay xấu nhiều và bán hay không bán cho VAMC, thì ngân hàng vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng vẫn phải trích lập 100% dự phòng, chỉ khác nhau là được trích dần trong 5 năm hay phải trích ngay một lúc.